Säätiö

SÄÄTIÖ

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö perustettiin ja rekisteröitiin vuonna 2003 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaisesti. Säätiön taidekokoelma syntyi taiteilijoiden lasten Sami Wirkkalan ja Maaria Wirkkalan merkittävästä arkisto- ja kokoelmalahjoituksesta. TWRB-säätiön perustajiin kuuluivat perillisten lisäksi myös Paavo Hohti, Henk Staal, Juhani Pallasmaa ja Antti Siltavuori.

Tapio Wirkkala ja Rut Bryk olivat taiteilija ja muotoilija -pariskunta, joka toimi muotoilun ja kuvataiteen eri aloilla. He suhtautuivat avoimesti uuteen tekniikkaan ja pyrkivät jatkuvasti laajentamaan muotoilun ja suunnittelun kenttää innovaation avulla. Wirkkala ja Bryk olivat myös vakaumuksellisesti suuntautuneet edistämään alan opetusta.

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö pyrkii pitämään yllä tätä optimistista henkeä ja edistämän muotoilun kehitystä yhteistyössä korkeakoulujen muotoilun osastojen ja alan oppilaitosten kanssa.

SÄÄTIÖN TAVOITTEET

Säätiön sääntöjen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • pitää yllä ja luetteloida Wirkkala/Bryk – kokoelmaa, tukea Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin tuotantoa koskevaa tutkimusta ja perustaa pysyvä sijoituspaikka kokoelmalle;
  • edistää Tapio Wirkkalaan ja Rut Brykiin liittyvää näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä osallistua siihen yhteistyössä museoiden ja muiden asiaankuuluvien laitosten kanssa;
  • organisoida ja edistää suomalaista ja kansainvälistä muotoilukeskustelua seminaarien, muotoilukonferenssien, mestariluokkien ja tutkimushankkeiden avulla yhteistyössä korkeakoulujen muotoilun osastojen ja muiden asiaankuuluvien laitosten kanssa sekä myöntää apurahoja ja stipendejä.

HALLITUS

Säätiön hallitus määrittelee säätiön linjaukset ja toiminnan ja on taloudellisessa vastuussa toiminnasta.  Hallitus nimittää säätiön toimitusjohtajan ja palkkaa henkilökuntaa säätiön tavoitteisiin ja toimintaan liittyviin tehtäviin. Säätiön ensimmäisenä tehtävänä oli laatia museovaatimuksia vastaava inventaario ainutlaatuisesta kokoelmastaan.

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut huhtikuusta 2018 lähtien FM Katarina Siltavuori ja varapuheenjohtajana arkkitehti SAFA Juha Ilonen. Jäseninä ovat teollinen muotoilija Ville Kokkonen, teollinen muotoilija Harri Koskinen, luova johtaja Laura Sarvilinna sekä kuvataitelija Maaria Wirkkala.

KANSAINVÄLINEN NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön nimittämän Kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet ovat asiantuntijoita mm. kulttuurin, politiikan, rahoituksen, teollisuuden ja viestinnän aloilla. Neuvottelukunta avustaa säätiötä verkostoitumisessa ja kontaktien luomisessa sekä neuvojen ja kommenttien muodossa. Säännöllisten kokousten sijasta Kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet pitävät henkilökohtaisesti yhteyttä Säätiöön.

Säätiön kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet 15.9.2011 alkaen:

Vuorineuvos Krister Ahlström, Espoo
Muotoilija David, The Marquess of Queensberry, Lontoo
Toimitusjohtaja, professori Paavo Hohti, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Helsinki
Muotoilija Harri Koskinen, Helsinki
Muotoilija Barbro Kulvik, Fiskars
R. Craig Miller, Senior Curator of Design Arts and Director of Design Initiatives at the Indianapolis Museum of Arts, Indianapolis
Ingeborg de Roode, Curator of Industrial Arts and Craft, Stedelijk Museum, Amsterdam
Toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, M.Sc. (Journalism), Helsinki
Sisustusarkkitehti Sami Wirkkala, Ivalo