Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön 20-vuotisjuhlavuoden symposiumissa pohditaan muodon merkitystä taiteissa

Tapio Wirkkala Rut Brykin säätiö järjestää kesä- ja lokakuussa kaksiosaisen symposiumin säätiön 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Symposiumissa tarkastellaan muodon olemusta ja merkitystä yhdeksän eri taiteenlajin kautta: musiikki, kirjallisuus, runous, tanssi, maalaus, kuvanveisto, teatteritaide, elokuva ja arkkitehtuuri.

MUOTO TAITEISSA -symposiumin tavoitteena on syventyä siihen, mitkä ovat henkisen sisällön ja tunneulottuvuuden muodot, kuvat, vuorovaikutukset ja suhteet? Kaksiosaisen symposiumin missiona on edistää taiteellisten käytäntöjen syvempää arvostusta ja ymmärtämistä, se on luonnollinen tapa muistaa säätiötä sekä taiteilijaparin monitieteistä henkistä perintöä. MUOTO TAITEISSA on ensimmäinen Suomessa järjestetty koko taiteen kentän kattava, taiteellista muotoa pohtiva symposium.
 
Kesäkuun symposium järjestetään 6.6. klo 14- 19 Emma-museossa.
 
Aloitusluentona kuullaan emeritusprofessori, arkkitehti Juhani Pallasmaata. Tämän jälkeen 30-min luennot kuullaan kuvatateilija Silja Rantaselta, elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalolta, teatterijohtaja (KOM) Susanna Airaksiselta ja arkkitehti Samuli Miettiseltä. Symposiumin päättää kaikkien luennoitsijoiden yhteinen keskustelu, jota moderoi näyttelijä Timo Torikka.
 
Symposiumit järjestetään yhteistyössä Emma-museon kanssa, ja sisäänpääsy sisältyy museolippuun. 
 
Symposiumin kieli on suomi.