”Pohjoinen muotoilun ja taiteen merkityksenä”
Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä muotoiluhistorian ja muotoilukulttuurin kansainvälinen konferenssi 30.31.10.2015 Rovaniemi, Kulttuuritalo Korundi
Järjestäjät: Lapin yliopisto ja Rovaniemen taidemuseo yhteistyössä Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kanssa.

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 100 vuotta suomalaisen muotoilijan ja monialaisen taiteilijan Tapio Wirkkalan (19151985) syntymästä. Wirkkalalla ja hänen puolisollaan, keramiikkataiteilija Rut Brykillä (19161999) oli erityinen suhde pohjoiseen ja Lappiin. Lapin luonto, hiljaisuus ja ihmiset toimivat vastapainona usein hektiselle kansainväliselle työlle.

”Lapista on minulle tullut paikka, jossa lataan akkuni. Siitä on tullut pelastusköysi, johon tartun, kun tunnen hukkuvani. Kun ahdistun havaitessani eurooppalaisen yltäkylläisyyden kaikkine sivuvaikutuksineen, itsekkyyden ja kunnianhimon hikisen tuoksun… kun tunnen hukkuvani ja tuska on kova, poistun Lappiin. Minulle siitä on tullut keskittymisen ja hengissä säilymisen keino. … Minun taiteen maailmani … se on elämäntapani ja työni laatu. Se on kasvanut niiden kokemusten kautta, jotka ovat pohjoisessa elävien ihmisten arkea. Sama jatkuva ilmiöiden kehitysprosessi voidaan nähdä luonnossa ja ihmisessä. Toistuva prosessi: talvi, kevät, kesä, syksy – silti aina uusi ja yllättävä.” Tapio Wirkkala, Domus 1981.

”Pohjoinen muotoilun ja taiteen merkityksenä” nostaa Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin esimerkin kautta tarkastelun kohteeksi pohjoisen merkityksen. Mitä pohjoinen on merkinnyt muotoilulle ja taiteelle niin yksittäisille tekijöille ja heidän taiteelleen kuin kansallisille tai alueellisille muotoilu- tai taidekulttuureillekin? Seminaarin aikana Rovaniemen taidemuseossa Korundissa avautuu Tapio Wirkkalan taidetta esittelevä näyttely, jonka järjestää Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiö.

Esitelmäkutsu

Seminaari koostuu keynote-luennoista ja työpapereiden käsittelystä työryhmissä. Lisäksi samassa yhteydessä järjestetään pohjoiseen muotoiluun ja taiteeseen liittyvä, 12 päivän kestoinen oheisohjelma ekskursioineen. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Seminaarin keskiössä on pohjoisen merkitys taideteollisuudessa, muotoilussa tai kuvataiteessa. Seminaari tarkastelee pohjoisen merkitystä taiteilijoille ja suunnittelijoille, heidän työlleen, sekä laajemmin kansallisen tai alueellisesti identifioituneen (kuten Finnish Design tai Scandinavian Design) taideteollisuuden tai taiteen tietoisessa erottautumisessa länsimaisessa taideteollisuus-, muotoilu- ja kuvataidekentässä. Esitelmät voivat kohdistua niin yksittäisiin muotoilijoihin ja taiteilijoihin, teoksiin ja tuotantoon kuin myös alojen julkisuuteen, muotoilijasta tai taiteilijasta tai heidän taiteestaan rakennettuun kuvaan, muotoilusta ja taiteesta tehtyihin tulkintoihin.

Puheenvuoroissa voidaan käsitellä esimerkiksi (mutta ei pelkästään) seuraavia asioita:

– Mikä merkitys pohjoisella on ollut muotoilijoille ja taiteilijoille? Esimerkiksi Lappi virikkeenantajana, työpaikkana, vapaa-aikana, kotina
– Minkä asioiden, ilmiöiden tai tapahtumien yhteydessä pohjoinen tai Lappi ja muotoilu tai taide on liitetty yhteen? Mitä tuo yhteys tarkemmin sisältää? Esimerkiksi pohjoinen luonto, maisema, ihminen
– Miten julkisuus on suhtautunut Lappiin ja pohjoiseen esimerkiksi suomalaisesta muotoilusta kirjoittaessaan? Esimerkiksi Suomi pohjoisena muotoilumaana
– Onko pohjoista tarvittu taide- tai muotoiluidentiteetin tai mielikuvien rakentamiseksi nimenomaan kansainvälisessä taide- tai muotoilukentässä vai onko sillä ollut merkitystä myös kansallisessa kontekstissa?
–  Miten pohjoinen ja/tai Lappi on muotoilun ja taiteen yhteydessä koettu tai tuotettu konkretiana tai mielikuvana? Esimerkiksi julkisuus, näyttelyt, media
–  Skandinaavinen muotoilu ja pohjoinen
–  Turismi, muotoilu ja taide pohjoisessa
–  Etnisyys, periferia, eksotiikka, toiseus

Lähetä tiivistelmä (150–300 sanaa) esityksestäsi (20 min.) 28.2.2015 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen maija.makikalli@ulapland.fi

Lisätietoja: Maija Mäkikalli, maija.makikalli@ulapland.fi