HALLITUS

Säätiön hallitus määrittelee säätiön linjaukset ja toiminnan ja on taloudellisessa vastuussa toiminnasta.  Hallitus nimittää säätiön toimitusjohtajan ja palkkaa henkilökuntaa säätiön tavoitteisiin ja toimintaan liittyviin tehtäviin. Säätiön ensimmäisenä tehtävänä oli laatia museovaatimuksia vastaava inventaario ainutlaatuisesta kokoelmastaan.Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön hallituksen jäsenet

27.2.2013 alkaen:

Akatemian johtaja, arkkitehti SAFA Esa Laaksonen, Helsinki, puheenjohtaja

Professori, arkkitehti SAFA Mikko Heikkinen, Helsinki, varapuheenjohtaja

Professori, arkkitehti SAFA Juhani Pallasmaa, Helsinki

CEO, Design Manager Laura Sarvilinna, Helsinki

Petra Wirkkala-Vaarne, Espoo

Museonjohtaja emeritus, toimittaja Markku Valkonen, Helsinki

Taiteilija Maaria Wirkkala, Espoo

KANSAINVÄLINEN NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön nimittämän Kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet ovat asiantuntijoita mm. kulttuurin, politiikan, rahoituksen, teollisuuden ja viestinnän aloilla. Neuvottelukunta avustaa säätiötä verkostoitumisessa ja kontaktien luomisessa sekä neuvojen ja kommenttien muodossa. Säännöllisten kokousten sijasta Kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet pitävät henkilökohtaisesti yhteyttä Säätiöön.


Säätiön kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenet 15.9.2011 alkaen:


Vuorineuvos Krister Ahlström, Espoo

Muotoilija David, The Marquess of Queensberry, Lontoo

Toimitusjohtaja, professori Paavo Hohti, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Helsinki

Muotoilija Harri Koskinen, Helsinki

Muotoilija Barbro Kulvik, Fiskars

Markku Lahti, Alvar Aalto-säätiön entinen johtaja, Jyväskylä

R. Craig Miller, Senior Curator of Design Arts and Director of Design Initiatives at the Indianapolis Museum of Arts, Indianapolis

Taiteilija ja journalisti Lisa Ponti, Milano

Arkkitehti Marco Romanelli, Milano

Ingeborg de Roode, Curator of Industrial Arts and Craft, Stedelijk Museum, Amsterdam

Toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, M.Sc. (Journalism), Helsinki

Henk Staal, Entinen johtaja, Rosenthal GmbH, Amsterdam

Sisustusarkkitehti Sami Wirkkala, Ivalo

SÄÄTIÖ

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö perustettiin ja rekisteröitiin vuonna 2003 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaisesti.

Tapio Wirkkala ja Rut Bryk olivat taiteilija ja muotoilija -pariskunta, joka toimi muotoilun ja kuvataiteen eri aloilla. He suhtautuivat avoimesti uuteen tekniikkaan ja pyrkivät jatkuvasti laajentamaan muotoilun ja suunnittelun kenttää innovaation avulla. Wirkkala ja Bryk olivat myös vakaumuksellisesti suuntautuneet edistämään alan opetusta.


Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö pyrkii pitämään yllä tätä optimistista henkeä ja edistämän muotoilun kehitystä yhteistyössä korkeakoulujen muotoilun osastojen ja alan oppilaitosten kanssa.

SÄÄTIÖN TAVOITTEET

Säätiön sääntöjen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat:

• pitää yllä ja luetteloida Wirkkala/Bryk – kokoelmaa, tukea Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin tuotantoa koskevaa tutkimusta ja perustaa pysyvä sijoituspaikka kokoelmalle;

• edistää Tapio Wirkkalaan ja Rut Brykiin liittyvää näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä osallistua siihen yhteistyössä museoiden ja muiden asiaankuuluvien laitosten kanssa;

• organisoida ja edistää suomalaista ja kansainvälistä muotoilukeskustelua seminaarien, muotoilukonferenssien, mestariluokkien ja tutkimushankkeiden avulla yhteistyössä korkeakoulujen muotoilun osastojen ja muiden asiaankuuluvien laitosten kanssa sekä myöntää apurahoja ja stipendejä.